579584_4061152255836_530367752_n.jpg

Търсене в страницата:

БАНКОВИ СМЕТКИ

ТБ “Първа Инвестиционна Банка” - клон Велико Търново

BIC FINVBGSF

Бюджетна сметка

/приходи от държавни такси, глоби, разноски, удостоверения, преписи и др.по изпълнителни, граждански и наказателни дела/

BG68FINV915031BGN0IDMJ


Набирателна сметка /депозитна сметка/
/депозити за вещи лица, свидетели и гаранции, плащания по изпълнителни дела/

BG 52FINV915033BGN0IDMN

Вие сте тук:Home В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ