11738_4061135615420_327938284_n.jpg

Търсене в страницата:

ДСИ - ПУБЛИЧНА ПРОДАН

ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Службата се намира в съдебна сграда № 2, на ул. „Цанко Церковски” 40, ет.2.
Работнотовремесграждани - от 9.00 ч. до 17.00 ч.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки:

  • за образувани изпълнителни дела и техните номера
  • за движение по делата /получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи,публични продажби и др./
  В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:
  • за липса на изпълнителни дела
  • за наличие на изпълнителни дела
  • други удостоверения по искане на страните по делата 
Банковa сметкa:
ТБ “Първа Инвестиционна Банка” - клон Велико Търново
BIC FINVBGSF
Набирателна сметка /плащания по изпълнителни дела, депозитна сметка/
/депозити за вещи лица, свидетели и гаранции/
BG 52FINV915033BGN0IDMN

Наддавателни предложения - извадки от ГПК.

Вие сте тук:Home ДСИ - ПУБЛИЧНА ПРОДАН