163557_4061162336088_19183781_n.jpg

Търсене в страницата:

ЗА КОНТАКТИ

Адрес на Районен съд:
гр. Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1

Адрес на Държавно съдебно изпълнение 
гр. Велико Търново, ул.”Цанко Церковски“ № 40, ет. 2
Адрес на Съдии по вписванията
гр. Велико Търново, ул.”Цанко Церковски“ № 40, ет. 2

e-mail: vtrs@mail.bg

 

 


Съдебен администратор

тел. 062 / 60 30 53


Главен счетоводител

тел. 062 / 64 46 77


Човешки ресурси
тел. 062 / 61 59 19


Системен администратор

тел. 062 / 61 59 23

 

Счетоводител, той и касиер

тел. 062 / 61 59 21


Регистратура

тел. 062 / 61 59 17

факс: 062 / 61 59 17


Служба "Съдебно Деловодство"

тел. 062 / 61 59 10

тел. 062 / 61 59 08

 

Служба "Съдебни секретари"

тел. 062 / 61 59 16

тел. 062 / 61 59 18

 

Архив

тел. 062 / 61 59 16


Бюро Съдимост

тел. 062 / 60 30 52

Вие сте тук:Home ЗА КОНТАКТИ