524863_4061138975504_1458443007_n.jpg

Търсене в страницата:

НОВИНИ

АКТУАЛНО

 

19.11.2019

Районен съд - Велико Търново отново участва в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие"

За пета поредна година Районен съд - Велико Търново се включва в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се реализира в сътрудничество с Регионалното управление на образованието. Инициативата е в изпълнение на сключеното споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Сред основните й цели са формирането на правна грамотност и култура у младите хора, запознаването им със структурата и функциите на съдебната власт в България и повишаването на интереса им към организацията и функционирането на правораздавателната система. През учебната 2019/2020 г. партньор на съда е Професионалната гимназия по електроника „А. С. Попов". Поредицата от лекции и дискусии ще ангажира вниманието на учениците от гимназиалните класове. Програмата акцентира върху особено важни за тийнейджърите проблеми, по отношение на които те са уязвима група - употребата на наркотични вещества, трафикът на хора, домашното насилие, компютърните престъпления, противообществените и хулиганските прояви, детското насилие и много други. Гимназистите ще научат повече и за професиите съдия, прокурор и следовател. Техни лектори и наставници са районните съдии Милена Алексиева, Пенко Цанков, Георги Георгиев и Владимир Балджиев и съдебният администратор Ваня Филева.

 

29.10.2019

Районен съд – Велико Търново подписа споразумение за сътрудничество със Старопрестолната гимназия по икономика

Продължава ползотворното сътрудничество между наскоро отбелязалата своя вековен юбилей Старопрестолна професионална гимназия по икономика и Районния съд в гр. Велико Търново. На 24.10.2019 г. между двете институции, представлявани от своите ръководители – г-жа Виолета Йосифова, директор на СПГИ, и съдия Десислава Чалъкова-Минчева, и.ф. административен ръководител – председател на ВТРС, бе сключено споразумение за взаимноизгодно сътрудничество и трайно партньорство за осигуряване на съвместни дейности във връзка с обучението на ученици по специалност „Съдебна администрация”, професия „Съдебен служител”. Постигнатата договореност предвижда Районният съд да осигури не само методическа подкрепа и експертна помощ във връзка с изготвянето и прилагането на учебните планове и програми по съответните учебни предмети за разширена професионална и допълнителна подготовка, но и да предостави база за провеждане на учебната практика на учениците, съдействие при осигуряване на ментори за провеждане на практическото им обучение и участие чрез експерти в комисията при оценяване на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (теория и практика).

Подписаното споразумение има своята предистория, обусловена от традиционно добрите отношения между двете институции. Още в края на миналата година ръководството на ВТРС съдейства за реализирането на държавния план-прием на гимназията, като подкрепи заявката й за обучение на кадри по специалността „Съдебна администрация”. Според ръководството на Районния съд е безспорна необходимостта от профилирано професионално обучение на млади хора, които имат желание за професионално развитие в правосъдната система. Работата в съдебната администрация е специфична и е без аналог в другите административни системи. За да се постигне наистина ефективно осъществяване на функциите на съда, новоназначените служители преминават през период на обучение от техни колеги с дългогодишен опит и висока квалификация, чийто брой обаче с времето значително намалява. Ангажирането на този времеви и човешки ресурс затруднява работата на магистратите и на съда като цяло. Ръководството на ВТРС вижда в разкритата нова специалност възможност за решаване на този кадрови проблем. След завършване на средното си образование по специалност „Съдебен служител” абитуриентите на Старопрестолната гимназия ще имат необходимите знания и умения, за да подпомагат ефективно дейността на магистратите и съдиите и да положат успешно начало на личното си професионално израстване. Тази благородна идея намира израз в сключеното споразумение, което ще обедини усилията на педагозите от СПГИ с тези на магистратите и съдебните служители в Районен съд – Велико Търново.

2019

Ученици от осем училища посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати

        Над 220 души, от които 160 ученици от осем учебни заведения посетиха Съдебната палата във Велико Търново в рамките на проведената традиционна инициатива „Ден на отворените врати“ на органите на съдебната власт в старата столица. Както и в предишни години, мероприятията бяха организирани съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново, както и Окръжния следствен отдел.

       Поради високия интерес, през тази година бяха проведени два симулативни процеса за ученици и студенти. За първи път в България бе представена пред публика симулация на съдебен процес по молба за международна правна помощ за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка в Апелативен съд – Велико Търново. Десетокласници от Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ под ръководството на своята преподавателка г-жа Десислава Данчева влязоха в ролята на български и ирландски съдебни състави. Te осъществиха разпит на свидетел съгласно всички процедурни правила, като демонстрираха високи лингвистични умения при провеждането на процеса на два езика и извършването на необходимия превод. При препълнена зала и много висок интерес протече и организираният от студенти от специалност „Право“ симулативен наказателен процес под ръководството на зам-председателя на Районен съд – Велико Търново съдия Младен Димитров по реално дело за побой с нанесена телесна повреда. Студентите влязоха блестящо в ролите на съдията и страните по делото и демонстрираха едно изключително високо ниво на юридическа подготовка.

       Ученици от от ПГСАГ „Ангел Попов“ и СУ „Емилиян Станев” от Велико Търново и СУ „Цанко Церковски“ от гр. Полски Тръмбеш участваха в информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново. Освен, че бяха подробно запознати с работата на отделните административни служби и звена в двете съдилища, учениците имаха възможност да видят копие от Търновската конституция в библиотеката на Окръжен съд и да разгледат специализираните зали за изслушване на деца в Районен съд. За финал, гимназистите участваха в среща-дискусия с магистрати – съдиите Милена Алексиева и Георги Георгиев от Районен съд, мл. съдия Ивайло Колев от Окръжен съд, районният прокурор на Велико Търново Тихомир Шабов и Мирослав Овчаров, прокурор от Окръжна прокуратура. На срещата учениците поставиха въпроси за работата на правораздавателните органи по отношение на тежките престъпления и други теми, свързани със съдебната власт, които ги вълнуват. Гостите в Деня на отворените врати с интерес разгледаха и организирано от Районен съд – Велико Търново пано с рисунки, колажи и есета на учениците от СУ „Цанко Церковски“.

       През тази година отново бе отделено особено внимание на учениците от начален курс на обучение. За първи път през тази година, след съвместна организация с Регионалното управление на образованието, Съдебната палата бе посетена от групи ученици от училища извън старата столица – от ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Килифарево, ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Дебелец, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Златарица и СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица. За малките ученици бяха подготвени специални презентационни модули от съдия Ивелина Солакова от Окръжен съд – Велико Търново и прокурор Румяна Ирманова от Апелативна прокуратура, с която те бяха запознати по достъпен за възрастта им начин с историята на правото, с професиите „съдия“ и „прокурор“, с това какво са престъпленията и каква отговорност се носи за тях, с опасностите, на които те самите са подложени в своето ежедневие. Особено внимание им бе обърнато на опасностите и престъпната дейност в интернет-пространството. За децата бяха подготвени и лакомства и късметчета с римски сентенции.

       Всички ученици, участвали в мероприятията и студентите, организирали симулативния процес в Районен съд – Велико Търново, получиха грамоти.

       Посетителите в Деня на отворените врати отново имаха възможност да разгледат и сбирка от стари документи, съхранявани в архивите на Окръжен и Апелативен съд – Велико Търново.

DSC 0329

DSC 0381

DSC 0388

DSC 0420

 

DSC 0431

 

18.12.2018

30 деца от целодневна детска градина „Соня“ в гр. Велико Търново внесоха празнично настроение в Съдебната палата в старата столица с изпълнение на коледарски ритуали и танци. По инициатива на детското заведение, малчуганите на възраст от 6 до 7 години от група „Пчелица“ посетиха на 18.12.2018 г. Палатата, като изнесоха тържествена програма, подготвяна в продължение на месеци под ръководството учителите Стефка Трайкова и Светла Георгиева, директора Жаклин Павлова и музикалния педагог Красен Тодоров.

Момчетата, в традиционни носии изпълниха коледарски ритуали с наричане за здраве и късмет през годината и съгласно стария обичай, подариха специална питка на председателя на Окръжен съд – Велико Търново съдия Теодорина Димитрова в качеството и на „стопанин“ на сградата. От своя страна, малките госпожици от детското заведение представиха „танц на снежинките“ под акомпанимента на своя музикален педагог. За малчуганите бяха подготвени лакомства и подаръци под коледната елха във фоайето на палатата.

Тържествената програма донесе много радост и настроение сред присъствалите магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани.

 

Koledarcheta 1

 

Koledarcheta 2

Koledarcheta 3

Koledarcheta 4

Koledarcheta 5

IMG 20190104 160033

 24.04.2017

Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати.

 

       Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново за традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в старата столица. И през тази година, тя бе проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново.

      

       В инициативата се включиха около 60 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика, ПГТ "Д-р Васил Берон" и СОУ „Емилиян Станев”. За учениците бяха подготвени информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново, а съдия Анна Димова представи пред учениците специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС. Всички ученици участваха и в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП - съдиите Димитър Кръстев Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Милена Алексиева, Искра Пенчева, Илина Джукова, прокурорите Катерина Лещакова и Весела Кърчева, както и следовател Теменужка Атанасова. Гимназистите проявиха жив интерес към работата на магистратите и на съдебната власт като цяло и задаваха множество въпроси, в това число относно наказателната отговорност на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотици, както и относно проблеми, свързани със семейното право. Всички участници получиха специални грамоти.

       Два класа ученици от началния курс на обучение в ОУ "Патриарх Евтимий" се срещнаха със съдия Ивелина Солакова и прокурор Таня Катрева, които бяха подготвили за най-малките гости на Палатата специална презентация, като им разясниха основния понятия, свързани с устройството на съдебната власт, законодателството, наказателната отговорност и др. Всяко от децата имаше възможност да облече тога на съдия или прокурор, да изтегли късметче с мъдрост на древните римляни и да похапне лакомства. Всички ученици получиха цветни грамоти за успешно преминатия "курс на обучение" в Съдебната палата.

         Над 40 студенти от специалностите "Право" и "Журналистика" изслушаха презентация на председателя на Апелативен съд г-н Янко Янев. Той ги запозна с историята, структурата и различните служби във ВТАС, както и със спецификата на въззивното производство. Особено внимание бе обърнато на специфичните типове дела, разглеждани единствено от апелативните съдилища, като делата във връзка с международната правна помощ и по-специално разпитите осъществявани чрез видоконферентна връзка. Студентите имаха възможност сами да видят как работи на практика системата за осъществяване на такива разпити. Съдия Янев представи пред тях и въведената през 2016 г. система за осъществяване на специализиран достъп на страни по дела до електронните досиета на делата.

       За втора поредна година студенти от специалност "Право", подготвени от прокурор Румяна Ирманова, представиха пред други студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" всички етапи на досъдебното и съдебното производство по реално архивно дело за тежко престъпление (грабеж, придружен с убийство), по което има постановена доживотна присъда. Всеки от бъдещите юристи представи различни части от самото производство, от момента на извършване на деянието до влизане в сила на присъдата по един достъпен и разбираем начин за аудиторията, сред която бяха и студенти от неюридически специалности.

         Посетителите в "Деня на отворените врати" имаха възможност да разгледат и колекция от различни архивни документи, съхранявани от Апелативен и Окръжен съд, както и да гледат на видео информационните рубрики „Третата власт отвътре”, разработени от Висшия съдебен съвет.

         Дните на отворените врати в съдебната система са част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.

IKP 9904

IKP 9964

IMG 4954m

 IMG 4961m

 IMG 4963m

05.04.2017

„Ден на отворените врати” ще се проведе в Съдебната палата във Велико Търново на 07 април 2017 г.

    На 07.04.2017 г. (петък) в Съдебната палата във Велико Търново ще се проведе традиционната инициатива "Ден на отворените врати". В нея ще участват съвместно Районен, Окръжен и Апелативен съд, както и Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура. В рамките на мероприятието са предвидени редица инициативи, насочени основно към младите хора - ученици и студенти от старата столица, като събитието е отворено за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт във Велико Търново, както и към представителите на медиите.
    Денят на отворените врати ще бъде открит официално от 10.00 ч. с встъпителни слова на Председателя на Апелативен съд - Велико Търново г-н Янко Янев и прокурор Румяна Ирманова, говорител на Апелативна прокуратура - Велико Търново на първия етаж на Съдебната палата (етажа на Районен съд - Велико Търново)
     След откриването, за учениците и студентите са предвидени информационни турове в Съдебната палата, включващи посещения на отделните служби, презентиране на работата на отделните органи на съдебната власт, на адаптираните зали за изслушване на деца в Районен съд, софтуера за синтез на реч в Окръжен съд и др.
    От 10.15 до 12.20 ч., в Зала 11 на Окръжен съд - Велико Търново, студенти от Юридическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" специалност "Право", под ръководството на прокурор от Апелативна прокуратура ще направят ролево представяне пред студенти от специалностите "Право" и "Журналистика" на етапите на досъдебното и съдебното производство по наказателно дело с висок обществен интерес, разглеждано реално преди години от съда.   
    От 10.15 ч. в Зала 10 на Апелативен съд - Велико Търново, Председателят на съда г-н Янко Янев ще запознае студенти от специалност "Право" с историята, структурата и функциите на ВТАС, със специфичните дела, разглеждани от него и с електронните системи за осъществяване на видеоконферентна връзка, за случайно разпределение на дела и за отдалечен достъп до електронните досиета по дела.
    От 11.10 ч. в Зала 9 на Окръжен съд - Велико Търново ще се проведе среща-дискусия между магистрати от ВТОС, ВТРС, ВТОП, ВТРП и следовател от Окръжна следствена служба с ученици от гимназиалния курс. Учениците ще имат възможност да демонстрират познанията си относно съдебната власт, както и да получат отговори на всички въпроси.
    От 13.00 ч. и от 15.00 часа, в Зала 11 на Окръжен съд - Велико Търново ще се проведе среща на съдия и прокурор с ученици от началния курс на обучение, за които са подготвени специални презентации, адаптирани с възрастта на децата.

    Дните на отворените врати в съдебната система са част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.

29.11.2016

При голям интерес от страна на учениците от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р В.Берон” – Велико Търново, успешно стартира образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура”на Висшия съдебен съвет, Министерството на образованиетои науката и Районен съд - Велико Търново. За втора поредна година образователната програма работи и има за цел превенцията на учениците, повишаването на правната им грамотност, тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт.

През тази учебна година ПГТ”Д-р В. Берон” е училището, което работи по програмата и в проведените вече два /на 10 и 22.11.16/ обучителни модула учениците от 8 до 12 клас от гимназията се запознаха в ясна и достъпна форма от съдии наставници с разделението на властите, със структурата на съдебната система, с професиите прокурор, съдия, следовател. Особен интерес предизвика лекцията, свързана с превенцията срещу употребата на наркотични вещества, престъпленията, свързани с тези вещества, както и непълнолетните деца и правосъдието. Всяка тема предизвиква множество въпроси у учениците, на които съдиите наставници разбираемо отговарят. Предстои посещение в Районния съд, където учениците в реални условия ще участват в симулативен процес по определен казус.

По мнение на учениците програмата е изключително полезна и интересна за тях. Очакват с нетърпение всяка следваща среща с наставницитге си.

 

01.06.2015

Във връзка с извършване на дейности по профилактика на съоръженията на електропреносната мрежа от страна на „Енерго-Про Варна” ЕООД Ви уведомяваме, че в сградата на Съдебната палата в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №16 ще бъде прекъснато електрозахранването за периода от 12:30 до 17:00 часа на 12.06.2015г.

 

15.04.2016

„Ден на отворените врати” ще се проведе в Съдебната палата във Велико Търново на 15 април 2016 г.

На 15.04.2016 г. (петък) ще се проведе традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в Съдебната палата във Велико Търново.
През тази година, тя ще бъде проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново. Във взаимодействие помежду си, съдилищата и прокуратурите, с активното участие на студенти и преподаватели от Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” организират редица мероприятия, с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаването им с работата на съдилищата и прокуратурите във Велико Търново. Тези мероприятия са насочени основно към младите хора – ученици, студенти, деца лишени от родителски грижи, но Съдебната палата ще бъде отворена и за всички останали граждани, проявяващи интерес към работата на органите на съдебната власт, както и към представителите на медиите.
Денят на отворените врати ще бъде официално открит от 10.00 часа на първия етаж на Съдебната палата от Председателя на Апелативен съд Велико Търново г-н Янко Янев и Апелативния прокурор г-н Огнян Басарболиев.
След откриването, представителите на целевите групи ще се включат в информационни турове в отделните съдебни органи в Палатата. Подготвени са презентации на адаптираните зали за изслушване на деца, специалният софтуер за синтез на реч, както и системата за провеждане на видеоконферентна връзка. Студенти от Юридическия факултет на ВТУ ще представят симулативен съдебен процес, а магистрати от РС-В.Търново, ОС-В.Търново, ВТРП и ВТОП ще проведат среща-дискусия с ученици от гимназиалния курс. За първи път през тази година ще се проведе ролево представяне на етапите на досъдебното и съдебното производство „В кориците на делото”, в което ще се използва реално архивно дело. Под ръководството на прокурори от ВТОП и ВТАП и съдия от Окръжен съд Велико Търново, студенти от ВТУ, специалност „Право” ще влязат в ролите на участници в процесите и ще пресъздадат етапите на работа, като следват „стъпките” на магистратите, които реално са работили по казуса. Предвидена е и среща-представяне работата на съда и прокуратурата пред деца от началния курс на обучение.
Дните на отворените врати в съдебната система са част от годишната програма на комисия „Публична комуникация и протокол” към ВСС и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

(15 април 2016 г., петък )

9.20 – 10.00 – Посрещане на гостите.
10.00 – 10.30 – Откриване на „Ден на отворените врати” в Съдебната палата

10.30 – 11.00 – Информационен тур в Районен съд
10.30 – 11.00 – Информационен тур в Окръжен съд
10.30 – 11.00 – Информационен тур в Апелативен съд
10.30 – 11.30 – „В кориците на делото” – запознаване с етапите на досъдебното и съдебното производство.

11.00 – 11.30 – Презентация за използването на адаптираните стаи за изслушване на деца в Районен съд
11.00 – 11.30 – Демонстрация на софтуер за синтез на реч във ВТОС
11.00 – 11.30 – Презентация и демонстрация на системата за видеоконферентна връзка в Апелативен съд.

11.30 – 12.30 – Среща-дискусия на съдия и прокурор от ВТРС и ВТРП с ученици по въпроси, свързани с работата на съдебната власт.
11.30 – 12.30 – Симулативен процес на студенти по право
11.30 – 12.30 – Информационен тур „Прокуратура”

13.30 – 14.30 – Среща-представяне на работата на съда и прокуратурата пред деца от началния курс на обучение

10.30 – 15.00 – Изложба на архивни документи
10.30 – 15.00 – Видеопрожекция на информационни материали
„Третата власт отвътре”

21.04.2015

Над 150 души се включиха в традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в Съдебната палата във Велико Търново. През тази година, тя бе проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново.

       „Стара максима гласи, че правосъдието трябва не само трябва да бъде въздадено, а това трябва да стане по начин, видим за всички. В това отношение е невъзможно съдебната система да поддържа своята легитимност, ако се дистанцира от обществото. Необходимо е то да има доверие в хората, които служат на правосъдието, защото преди всичко, ние сме призвани да защитаваме неговите интереси”, заяви в своята реч при откриването на Деня на отворените врати г-н Янко Янев, Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Велико Търново.

       В своето приветствено слово, г-н Огнян Басарболиев, Административен ръководител на Апелативна прокуратура и Апелативен прокурор на Велико Търново пожела на учениците да разберат, че правото е постоянно около тях, с техните права, но и задължения. На присъстващите студенти г-н Басарболиев пожела да се влюбят в правото и тази любов да остане за цял живот. „Пожелавам им да разберат, че фразата за работата на съдията и прокурора, че е интересна, трудна, отговорна и понякога неразбрана, съвсем не е клише”.

       В инициативата се включиха около 60 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика, ЕГ „Проф. д-р. Асен Златаров”, СОУ „Емилиян Станев” и деца лишени от родителски грижи, потребители на социални услуги към Община Велико Търново. За учениците бяха подготвени информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново. Съдия Милена Алексиева от Районен съд Велико Търново презентира пред учениците специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС. Всички ученици участваха и в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП - съдиите Емил Бобев, Пенко Цанков, Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Теодорина Димитрова и прокурорите Весела Кърчева и Катерина Лещакова. Децата проявиха жив интерес към работата на съда и прокуратурата, и задаваха многобройни въпроси към магистратите. Всички участници получиха специални грамоти.

       Студенти, специалност „Право” към Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” имаха възможност да се запознаят с деловодството на Апелативен съд Велико Търново и различните видове разглеждани дела, а председателят на Апелативен съд г-н Янев демонстрира пред тях софтуерът и процедурата за извършване на случайно разпределение на дела. Студентите с особен интерес наблюдаваха осъществяването на видеоконферентна връзка с Апелативен съд Пловдив, като съдия Йорданка Неделчева от Апелативен съд им обясни подробно процедурите за извършване на разпит на свидетели по дела посредством видеоконферентна връзка.

       Студенти от Юридическия факултет на ВТУ представиха симулативен процес по право пред техни колеги, като под вещото ръководство на съдия Владимир Страхилов от ВТРС и прокурор Таня Катрева от ВТРП, влязоха в ролята на съдебния състав и страните от процеса и представиха своите умения да следват стриктно разпоредбите на НПК в наказателен процес пред свои колеги. Според сценария на казуса, художник, изпаднал в нищета проникнал с взлом в ателието на свой приятел (също художник) и откраднал икона, но бил забелязан при кражбата от съседка и се опитал да избяга с лек автомобил. По-късно бил спрян и арестуван от служителите на полицията, като се оказало, че е и в нетрезво състояние.

       Голям интерес предизвика и ролевото представяне на етапите на досъдебното и съдебното производство „В кориците на делото”, в което бе използвано реално архивно дело по известен във Велико Търново случай на убийство. Под ръководството на прокурорите Невена Орманджиева от ВТОП и Румяна Ирманова от ВТАП, студентите пресъздадоха етапите на работа, като следваха „стъпките” на магистратите, които реално са работили по казуса. Тяхната презентация бе адаптирана така, че да бъде разбрана от хора, които нямат юридическа подготовка. Презентацията бе представена пред студенти, специалности „Журналистика” и „Връзки с обществеността” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

       Не бяха забравени и малките ученици, като второкласници от ОУ „Патриарх Евтимий” имаха възможност да научат повече за ролите на съдията и прокурора, като с достъпни за тях език и средства, съдиите Ивелина Солакова и Катя Велисеева и прокурор Невена Ормаджиева им разясниха понятия като „съд”, „дело”, „престъпление”, „наказание” и др. Децата имаха възможност да облекат тоги на съдия и прокурор, да пипнат съдийско чукче и да похапнат лакомства. Всеки от малчуганите също получи грамота.

       Всички посетители на Съдебната палата имаха възможност да разгледат и колекция от различни архивни документи, сред които стари дела, ведомствени и счетоводни книги, трудови досиета и сборници със закони и съдебна практика. Голяма част от показаните документи са на повече от 100 години.

         През целия ден гостите имаха възможност да гледат на видео и информационните рубрики „Третата власт отвътре”.

       Дните на отворените врати в съдебната система са част от годишната програма на комисия „Публична комуникация и протокол” към ВСС и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.04.2015

НАД 200 ГРАЖДАНИ ПОСЕТИХА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АПЕЛАТИВЕН РАЙОН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ден на отворените врати в Апелативен район Велико Търново се проведе днес. Инициативата е част от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Денят на отворени врати в Апелативен район – Велико Търново премина при изключителен интерес, като над 200 граждани взеха участие в програмата.

21

Изпълняващият функциите председател на Апелативен съд Велико Търново г-жа Илияна Попова откри събитието с думите: “Денят на отворените врати се радва на изключителен обществен интерес. Щастлива съм да се уверя, че и днес много от вас са тук. Отваряме вратите си, за да можете отблизо и непосредствено да се запознаете със структурата и организация, както и с работата на институциите в съдебната система в апелативен район Велико Търново”.

27

Приветствени слова към посетителите отправи и г-жа Незабравка Стоева, член на ВСС. “Денят на отворените врати е една инициатива по проект на ВСС в подкрепа на идеята, че колкото е по-прозрачна съденбата система, толова повече ще бъдат доказателствата, че тя работи наистина законосъобразно и справедливо”, каза г-жа Стоева. Тя използва повода да поздрави работещите в съдебната система като им пожела много сили в трудната и отговорна професия. В качеството си на член на ВСС г-жа Стоева връчи наградите на тримата победители от Апелативен район – Велико Търново, отличени в организирания по проекта конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”. Наградените са десетокласниците Георги Ангелов от Тетевен, Виктория Борисова от Плевен и Галина Георгиева от Свищов. В есетата си учениците демонстрираха познания за съдебната власт, както и оригинален творчески подход по темата.

По време на инициативата посетителите се включиха в различни мероприятия и получиха информация за дейността на съдебната система. На първия етаж в Съдебната палата беше подредена тематична изложба на архивни документи под надслов “Съдебната власт във Велико Търново”, която проследяваше историята на съда от 1878 г. до наши дни.

33 40

Информационният тур даде възможност на гражданите от различни, ключови за съдебната система общности, лично и непосредствено да се запознаят със структурата на съдебната власт, дейността на магистратите и на съдебната администрация, да разгледат съдебни зали, деловодства и различни служби в Съдебната палата. Гостите на Деня на отворените врати посетиха различни служби в Апелативен, Окръжен и Районен съд и Апелативна, Окръжна и Районна Прокуратура. Проведоха се срещи с магистрати - съдия, прокурор и следовател в Окръжен съд и Окръжна прокуратура, които запознаха гражданите подробно със спецификите на магистратските професии и функцията на съдебната система.

60 61

Голям интерес предизвика и симулативния съдебен процес, подготвен и представен от студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“ под ръководството на съдия Владимир Страхилов.

3 11

18 23

Участници в събитието имаха възможността да присъстват на демонстрация на програмата за случайно разпределение на делата в Апелативен съд Велико Търново.

В Съдебната палата бяха презентирани информационни рубрики за ролята и функциите на съдебната власт, излъчвани в рамките на проекта. На събитието се проведе презентация и дискусия на тема: „Апелативен район. Апелативен съд. Въззивно производство. Апелативна прокуратура”. Също така бе направена презентация, представяща целите, дейностите и резултатите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

Днешното събитие в Апелативен район Велико Търново беше част от поредицата Дни на отворени врати в Темида, които се провеждат в петте апелативни райони и във ВСС, в рамките на проекта. Целта на инициативата е участниците в събитията да могат да получат максимално достъпна и разбираема информация за ролята и функциите на съдебната система и на ВСС и лично да се запознаят с работата на институциите в структурата на съдебната система.

Подробна информация за събитията може да се намери на фейсбук страницата на инициативата www.facebook.com/TemidaOpenDoors, както и на сайта на ВСС - www.vss.justice.bg...., както и на сайта на ВСС .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 16 април 2015 г. ще се проведе „Ден на отворените врати в Апелативен район – Велико Търново” , част от  проекта „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, с бенефициент ВСС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 октомври 2014г.

Две обновени съдебни зали предназначени за изслушване на деца ще бъдат открити на 7 октомври 2014 г, от 11 часа в Районен съд Велико Търново. Районен съд Велико Търново, заедно с Районен съд Бургас и Районен съд Златоград, са трите районни съдилища - модели в страната, в който ще се прилагат за първи път нови стандарти, гарантиращи правосъдие - приятел на детето.
Иновативните дейности се осъществяват в рамките на проект „Правосъдие -приятел на детето", който се изпълнява от фондация „Международна социална служба - България" в партньорство с „Детски правен център - България" и с финансовата подкрепа на OAK -Женева и Българо-швейцарската програма за сътрудничество по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".
Съдебните зали са адаптирани специално за разглеждане и решаване на граждански дела, по които се засягат права и интереси на деца и в които ще се изслушват деца. Към тях е изградено и преходно помещение, в което децата могат да изчакат и да се адаптират, преди да бъдат изслушани в съдебната зала. С цел прилагане на новите стандарти съдиите от районен съд са преминали обучение в рамките на проекта.
Също в рамките на проекта във Велико Търново, за първи път в страната, ще бъдат пилотирани услугите „Информационна програма за родители,, и „Контактен център за деца и родители". Контактният център за деца и родители е безопасно и неутрално място, където децата на разделени семейства могат да се срещнат и да прекарат времето си с родителя, с който не живеят. Услугите са насочени към родители в процедура на развод или раздяла, при които има различни проблеми. Услугите ще се предоставят от екипа на Центъра за обществена подкрепа във В. Търново, управляван от „Международна социална служба-България". Резултатите от предоставянето на услугите ще бъдат представени на Агенцията за социално подпомагане и Висшия съдебен съвет с оглед въвеждането им и в други общини и съдебни райони в страната.


П. П. Пресконференцията ще започне в 11.00 часа на 7 октомври 2014г в Съдебната палата, след което ще можете да разгледате и снимате двете адаптирани зали. Предвиден е транспорт и до Контактния център.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вие сте тук:Home НОВИНИ