149347_4061157055956_496843931_n.jpg

Търсене в страницата:

МАГИСТРАТИ

В Районен съд Велико Търново са назначени 19 магистрати,
разпределени в Граждански и Наказателни състави.
 
МАГИСТРАТИ – ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВИ
Състав Име, фамилия
I Явор Данаилов
IX Йордан Воденичаров
V Галя Илиева
XVI Владимир Балджиев
XVII Анна Димова
XVIII Димо Колев
XII Любка Милкова
VI Георги Георгиев
VIII Диана Радева
XIX Ирена Колева
МАГИСТРАТИ – НАКАЗАТЕЛНИ СЪСТАВИ
X Десислава Чалъкова-Минчева
III Младен Димитров
XI Пенко Цанков
VII Владимир Страхилов
II Даниел Йорданов
XIV Емил Бобев
XV Димитър Кръстев
IV Кирил Хаджитанев
XIII Милена Алексиева
Вие сте тук:Home ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА МАГИСТРАТИ